-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Strona Główna 

Witamy Na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Biskupcu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Biskupiec reprezentowana przez Burmistrza, al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Maciejem Żołnowskim pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zawartych umów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
a. prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawo do przenoszenia swoich danych;
b. prawo do wniesienia skargi w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Urząd Miejski w Biskupcu
ul. Aleja Niepodległości 2
11-300 Biskupiec

tel. +48 (0-89) 715 01 10
fax: +48 (0-89) 715 01 50
Konto Bankowe UWAGA od 01.01.2016r
PKO BP SA nr
43 1020 3541 0000 5302 0260 8172

   

 

Burmistrz:
Kamil Kozłowski
tel. (0-89) 715 01 39

ratusz@biskupiec.pl

 

 

   
   
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Alina Radziszewska
tel. (089) 715 01 23

ratusz@biskupiec.pl

 

   
Skarbnik:
Elżbieta Kaczmarczyk
tel. (0-89) 715 01 16

skarbnik@biskupiec.pl

 

   
Sekretarz Sekretarz Gminy:
Zbigniew Szal
tel. (0-89) 715 01 27

sekretarz@biskupiec.pl

 

   

 

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Biskupcu:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00
WTOREK-PIĄTEK: 7.30 - 15.30

Urząd Stanu Cywilnego - Przyjmowanie Interesantów (meldunki, dowody osobiste):
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00
WTOREK - PIĄTEK: 8.00 - 13.00
 

Kasa Urzędu Miejskiego:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 16.00
WTOREK - PIĄTEK: 8.00 - 14.00

Przyjmowanie interesantów:
WICEBURMISTRZ: PONIEDZIAŁKI 13.30-15.30
Przewodniczący Rady Miejskiej: Wtorki 14.00-15.00
Radni: WTORKI 14.00-15.00

Godziny pracy Biura Informacji Turystycznej w Biskupcu:
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 08.00 - 16.00

 

 

03 kwietnia 2017
Obwieszczenia i KomunikatyInformacja Burmistrza o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
więcej »»»
03 kwietnia 2017
Obwieszczenia i KomunikatyINFORMACJA W SPRAWIE PLANU SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2017 R. PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ BISKUPIEC
więcej »»»
23 marca 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji-dotyczy eksploatacji i przeróbki kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Rasząg".
więcej »»»
23 marca 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-zawiadominie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-dot. eksploatacji i przeróbki kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Rasząg".
więcej »»»
14 lutego 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie w obrębie Sadowo, gm. Biskupiec elektrowni fotowoltaicznej Sadowo 2 składają
więcej »»»
14 lutego 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie w obrębie Sadowo, gm. Biskupiec elektrowni fotowoltaicznej składającej się
więcej »»»
06 lutego 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie mostu w miejscowości Droszewo, w ciągu drogi powiatowej nr 1450N, w celu
więcej »»»
12 stycznia 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji-dotyczy budowy elektrowni wiatrowej-Sadowo-o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
więcej »»»
10 stycznia 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parleza Wielka– Lipowo wraz z bu
więcej »»»
10 stycznia 2017
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-zawiadomienie stron postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym-dotyczy eksploatacji i i przeróbki kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Rasząg".
więcej »»»
28 października 2016
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji – dotyczy termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkół w Czerwonce 15), na dz. nr 269 obręb Czerwonka, gmina Biskupiec.
więcej »»»
28 października 2016
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji – dotyczy termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny „Bajka”), znajdującego się przy ul. Ludo
więcej »»»
28 października 2016
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji – dotyczy termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Biskupcu / Przedszkole Samorządowe nr 5), znajdującego się
więcej »»»
28 października 2016
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji – dotyczy termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny), znajdującego się przy ul. Ludowej 5 w Biskupcu, na
więcej »»»
28 października 2016
Obwieszczenia i KomunikatyObwieszczenie Burmistrza Biskupca-podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji – dotyczy termomodernizacji budynku użyteczności publicznej (Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka”), znajdującego się przy ul. Poznańskiej
więcej »»»
Liczba odwiedzin: 221933

Urząd Miejski w Biskupcu
ul. Aleja Niepodległości 2 11-300 Biskupiec
tel. +48 (0-89) 715 01 10 fax: +48 (0-89) 715 01 50

Realizacja: Ideo