-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Opinie RIO 

Majątek Gminy 
data publikacji: 10-02-2017 | 14:42
data ostatniej modyfikacji: 10-05-2019 | 13:56
UCHWAŁA RIO.IV-0120-97/19 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 3 kwietnia 2019 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Biskupca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za rok 2018   więcej »»»

UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-197/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 6 września 2018 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Biskupca informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Biskupiec za pierwsze półrocze 2018 roku   więcej »»»

UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-350/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Biskupiec na 2019 rok   więcej »»»

UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-349/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Biskupca projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2019-2029   więcej »»»

UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-348/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 13 grudnia 2018 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Biskupca projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.   więcej »»»

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-96/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Biskupiec na 2018 rok.   więcej »»»

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-95/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Biskupiec na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027 oraz uchwały budżetowej na rok 2018.   więcej »»»

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-785/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 8 grudnia 2017 roku

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Biskupiec na 2018 rok.   więcej »»»

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-784/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 8 grudnia 2017 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Biskupca projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2018-2027.   więcej »»»

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-783/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 8 grudnia 2017 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Biskupca projekcie uchwały budżetowej Gminy Biskupiec na 2018 rok.   więcej »»»

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-426/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Biskupcu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Biskupca za 2017 rok.   więcej »»»

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-155/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 18 kwietnia 2018

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-155/18   więcej »»»

Uchwała Nr RIO.IV-0120-63/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONAŁNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE

Uchwała Nr RIO.IV-0120-63/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONAŁNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 09 lutego 2017 roku.   więcej »»»

Uchwała Nr RIO.IV-0120-62/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONAŁNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE

Uchwała Nr RIO.IV-0120-62/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONAŁNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 09 lutego 2017 roku   więcej »»»

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-358/17

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-358/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONAŁNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Biskupca za 2016 rok.   więcej »»»

Uchwała Nr RIO.IV-0120-133/17

Uchwała Nr RIO.IV-0120-133/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONAŁNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 06 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Biskupca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za rok 2016.   więcej »»»

UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-399/16

UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-399/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWE) w OLSZTYNIE z dnia 02 grudnia 2016 rok w sprawie opinii O możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Biskupiec na 201   więcej »»»

UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-398/16

UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-398/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Biskupca projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lat   więcej »»»

Uchwała Nr RIO.IV-0120-397/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONAŁNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE

Uchwała Nr RIO.IV-0120-397/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONAŁNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 02 grudnia 2016 roku.   więcej »»»

Uchwała Nr RIO.IV-0120-249/16

Uchwała Nr RIO.IV-0120-249/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONAŁNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 12 września 2016 roku    więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 221933

Urząd Miejski w Biskupcu
ul. Aleja Niepodległości 2 11-300 Biskupiec
tel. +48 (0-89) 715 01 10 fax: +48 (0-89) 715 01 50

Realizacja: Ideo