-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Majątek Gminy 

data publikacji: 31-10-2019 | 09:49
data ostatniej modyfikacji: 31-10-2019 | 09:49
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009.   więcej »»»

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca

   więcej »»»

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września

   więcej »»»

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września

   więcej »»»

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.09.2011r

   więcej »»»

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca

   więcej »»»

Kwartalne sprawozdanie o nawyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2009.   więcej »»»

Publiczna wiadomość Burmistrza Biskupca o udzielonym poręczeniu.

   więcej »»»

Informacje na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Informacje na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.   więcej »»»

Informacje Burmistrza zgodne z art.37 ust.1 pkt.2 lit. a-e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

   więcej »»»

Uchwała Nr RIO.IV-0120-319/10 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONAŁNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Biskupca projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2032   więcej »»»

Wykaz umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty za 2008r.

Wykaz umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty za 2008r.   więcej »»»

Zarządzenie nr 234/07 Burmistrza Biskupca z dnia 28 czerwca 2007r

Zarządzenie nr 234/07 Burmistrza Biskupca z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie określenia wykazu budynków socjalnych.   więcej »»»

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do 31 marca roku 2008   więcej »»»

Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2008   więcej »»»

Umorzenia należności na wniosek podatnika

   więcej »»»

«««  1 | 2 | 3 | 4 
Liczba odwiedzin: 221933

Urząd Miejski w Biskupcu
ul. Aleja Niepodległości 2 11-300 Biskupiec
tel. +48 (0-89) 715 01 10 fax: +48 (0-89) 715 01 50

Realizacja: Ideo